Số định danh hàng hóa là gì? Lấy mã định danh hàng hóa ở đâu

Bất kì lô hàng xuất nhập khẩu nào cũng cần phải có mã số định danh hàng hóa để hệ thống thông tin toàn cầu có thể kiểm tra được thông tin hàng hóa đó. Đây cũng là những thông tin để các bên liên quan như: cơ quan hải quan, cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng để xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thương mại quốc tế. Vậy số định danh hàng hóa là gì, có cấu trúc như thế nào? Cách lấy mã định danh hàng hóa ra sao? Bạn hãy tham khảo bài viết sau đây để hiểu rõ nội dung này.

1. Số định danh hàng hóa là gì?

Theo Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), số định danh hàng hóa (UCR – Unique Consignment Reference) là số tham chiếu để cơ quan sử dụng và trình xuất khi yêu cầu cung cấp cho cơ quan hải quan tại bất kỳ điểm nào trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.trong quản lý hàng hóa.

Số định danh hàng hóa phải đáp ứng đủ ba yêu cầu quan trọng sau đây: 

  • Là số định danh duy nhất trên phạm vi quốc gia và quốc tế; 
  • Được tạo ra ngay từ những bước đầu tiên trong quá trình giao dịch quốc tế; 
  • Được cấp cho từng lô hàng.   

 Hiện nay ở Việt Nam đã có quy định cụ thể về mã số định danh cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

2. Số định danh hàng hóa nhập khẩu

Cấu trúc của mã định danh cho hàng hóa nhập khẩu : Số định danh = Mã cảng dỡ hàng + Ngày vận đơn + Số vận đơn.

Cấp số định danh hàng hóa nhập khẩu
Cấp số định danh hàng hóa nhập khẩu

Theo đó, người khai thông tin Hải quan  trên tờ khai Hải quan nhập khẩu như sau:

  • Mã cảng dỡ hàng: Khai thông tin tại ô chỉ tiêu thông tin số 1.33 “địa điểm dỡ hàng” theo mã danh mục cảng biển Việt Nam (05 ký tự) được công bố trên Cổng thông tin điện tử Hải quan Việt Nam;
  • Ngày vận đơn + Số vận đơn: Khai liên tiếp nhau (“Ngày vận đơn” trước “Số vận đơn”) tại ô chỉ tiêu thông tin số 1.26 “số vận đơn” trên tờ khai nhập khẩu. Trong đó “Ngày vận đơn” là ghi trên vận đơn gom hàng (vận đơn dùng để khai báo tờ khai Hải quan) theo định dạng “DDMMYY”, “Số vận đơn” là số ghi trên vận đơn gom hàng (vận đơn dùng để khai báo tờ khai Hải quan). Thông tin nhập không được có dấu cách hoặc một số ký tự đặc biệt như: “*,#, @, /,….”

Ví dụ: Với “Số vận đơn” là: LSHCM23, “Ngày vận đơn” là: 18/09/2023 thì sẽ khai tại ô chỉ tiêu thông tin số 1.26 “số vận đơn” trên tờ khai nhập khẩu là: 180923LSHCM23.

 

3. Số định danh hàng hóa xuất khẩu

Cấu trúc mã định danh cho hàng hóa xuất khẩu: Số định danh = Đối tượng + Loại hình hàng hóa + Năm + Số tuần tự trong năm.

Cấp số định danh hàng hóa xuất khẩu
Cấp số định danh hàng hóa xuất khẩu

Trong đó:

Đối tượng gồm: Số định danh cấp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, số định danh cấp cho doanh nghiệp kinh doanh kho bãi.

Loại hình hàng hóa gồm: Hàng hóa nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa khác (hàng nội địa đưa vào cảng,…).

Năm: 02 ký tự cấp số định danh chỉ năm (Ví dụ 23 thể hiện năm 2023). Số định danh của hàng xuất khẩu được ghi vào ô chỉ tiêu thông tin số 2.24 “ Số vận đơn” trên tờ khai xuất khẩu;

Khai báo mã định danh hàng hóa xuất khẩu
Khai báo mã định danh hàng hóa xuất khẩu

Trước khi đưa các loại hàng vào cảng hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu (tại thời điểm này thông thường doanh nghiệp không có số vận đơn), doanh nghiệp thông qua hệ thống hải quan hoặc cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để lấy số định danh cho lô hàng và ghi vào ô chỉ tiêu thông tin số 2.24 “ Số vận đơn” trên tờ khai xuất khẩu.

4. Lấy số định danh trên web

Để lấy số định danh trên trang web trực tuyến, người khai báo cần thực hiện theo hướng bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang website: pus.customs.gov.vn

Truy cập cổng dịch vụ trực tuyến
Truy cập cổng dịch vụ trực tuyến

Bước 2: Sau khi truy cập vào website thì hãy đăng nhập tài khoản của bạn;

Bước 3: Trong thanh menu, chọn “Định danh hàng hóa”;

Bước 4: Chọn chức năng cấp mới;

Bước 5: Nhập các thông tin vào mẫu gồm: Đối tượng xin cấp (Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kho, bãi, cảng); Loại hàng hóa (Nhập khẩu, Xuất khẩu, hoặc Khác); Mã số thuế;

Nhập thông tin vào mẫu
Nhập thông tin vào mẫu

Bước 6: Click vào nút “Cấp mới” để nhận được thông báo cấp Số định danh.

Thông tin báo số định danh
Thông tin báo số định danh

5. Lấy số định danh trên ECUS

Số định danh hàng hóa là gì? Các bước lấy số định danh trên ECUS.

Đăng ký số định danh
Đăng ký số định danh

Bước 1: Đăng ký định danh cho lô hàng xuất bằng cách sử dụng chức năng đăng ký số định danh. 

Truy cập vào menu tờ khai xuất nhập khẩu chọn khai báo bổ sung, chọn đăng ký số định danh hàng hóa để thực hiện khai báo vào hệ thống Hải quan để lấy số;

Hoặc có thể nhấn vào nút Đăng ký trên tờ khai xuất tại mục số vận đơn để thực hiện đăng ký số định danh với Hải quan.

Bước 2: Nhập số định danh đã có vào tờ khai VNACCS tại chỉ tiêu Số vận đơn.

Bước 3: Tiến hành khai báo tờ khai xuất nhập khẩu đã đăng ký lên hệ thống Hải quan như bình thường.

Trên đây là những nội dung liên quan đến câu hỏi Số định danh hàng hóa là gì? mà Nhật Minh Express muốn cập nhật đến các bạn đọc. Nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tối qua website: https://nhatminhexpress.com/.

Xem thêm các bài viết:

Phí ENS là gì

LSS là gì

Mã vạch hải quan là gì