Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo Mật được hiểu là cách Công Ty Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Nhật Minh được sử dụng Thông tin cá nhân ( được định nghĩa như sau) của người sử dung.

1. Thu thâp thông tin cá nhân

“ Thông tin cá nhân” là các thông tin về tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, hình ảnh mà bạn cung cấp cho Nhật Minh Express trong các đơn đăng ký, các mẫu đăng kí sử dụng dịch vụ.

Thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp bởi các web và trong trường hợp bạn là một nhà cung cấp dịch vụ, thông tin cá nhân của bạn còn có thể được thu thập từ dữ liệu hộp đen, dữ liệu GPS và khi ứng dụng Nhật Minh Express của bạn đang hoạt động

2. Mục đích thu thập xử lý thông tin

Nhật Minh Express có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích kinh doanh, vận chuyển, giao hàng và giao nhận hàng hoá, thanh toán quốc tế và nội địa. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Nhật Minh Express:

 • Nhằm cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn
 • Nhằm xử lý và quản lý điểm tích luỹ của bạn trong chương trình khách hàng thân thiết.
 • Nhằm xác nhận các đặt chỗ của bạn và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kì sản phẩm hay dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 • Nhằm tìm hiểu nhu cầu khách hàng và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như nhu cầu và sở thích của bạn.
 • Nhằm phát triển, cải thiện và cung cấp các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của bạn.
 • Nhằm xử lý việc đổi trả hàng hoá.
 • Nhằm sử dụng Cookies để cải thiện các qui trình, đánh giá KPI các hoạt động quảng cáo, phân tích và quản lý nhu cầu khách hàng của chúng tôi.
 • Nhằm phục vụ các mục đích phát hiện, ngăn chặn và giúp chống tội phạm.
 • Nhằm giúp Nhật Minh Express tuân thủ các nghĩa vụ theo qui định của pháp luật.

Và bạn đồng ý cho phép Nhật Minh Express được sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các mục đích và theo cách thức được quy định trong Chính Sách này.

3. Mục đích tiếp thị và Quảng Cáo

Nhật Minh Express sử dụng và thu thập thông tin của bạn vì các mục đích sau:

 • Gửi cho bạn các thông báo, cập nhật, bưu phẩm, các tài liệu quảng cáo, lời chúc các dịp đặc biệt của Nhật Minh Express, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Công Ty.
 • Thông báo và gửi cho bạn các lời mới tham dự các sự kiện do Nhật Minh Express tổ chức hoặc các đối tác, nhà tài trợ của Công Ty tổ chức.
 • Chia sẽ Thông Tin Cá Nhân của bạn giữa các công ty con, công ty liên kết, đối tác nhà thầu, những bên có thể liên lạc với bạn để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ.

4. Chuyển giao Thông Tin Cá Nhân

Thông tin cá nhân của bạn có thể chuyển giao tới, lưu trữ sử dụng ở một quốc gia khác khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Nhật Minh Express cung cấp. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao thông tin của bạn ra khỏi quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia thay thế theo qui định của chính sách này.

4.1 Tiết Lộ Cho Bên Thứ Ba

Thông tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao, truy cập bởi hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung. Ngoài ra, Nhật Minh Express có thể hợp tác với các công ty, bên cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác nhằm thực hiện các công việc cần thiết nhân danh Nhật Minh Express và do vậy việc này có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên dịch vụ hoặc bên thứ ba. Bên thứ ba bao gồm các đơn vi:

 • Các cộng tác viên trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định.
 • Các bên cung cấp dịch vụ quảng cáo.
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện.
 • Các công ty nghiên cứu thị trường.
 • Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển.
 • Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cẩu của cơ quan nhà nước.

4.2 Cookie

Nhật Minh Express và bên thứ ba hợp tác có thể sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash, công cụ định danh quảng cáo. Cookies có thể truyền tải thông tin về bạn và việc sử dụng dịch vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào và ngày giờ sử dụng của bạn. Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể. Nhật Minh Express có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên các trang Web và ứng dụng để thu thập các thông tin cùng loại vì các mục đích mà Nhật Minh Express. Các bên thứ ba sẽ có thể liên kết các thông tin mà họ thu thập được với các thông tin khác mà họ đã có về bạn từ các nguồn thông tin khác. Chúng tôi không nhất thiết phải truy cập hoặc kiểm soát các Cookies mà họ sử dụng.

5. Liên kết Với Trang Web Bên Thứ Ba

Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Nhật Minh Express không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sủ dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu bạn cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sủ dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Nhật Minh Express không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

6. Thông tin Cá Nhân của trẻ chưa Thành Niên và Cá Nhân Khác

Nếu bạn là một các phụ huynh hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 tuổi phải có sự giám hộ ). Bằng cách này bạn chấp nhận cho việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân bạn chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi chính sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.